Hạt nhựa cation, anion

Cột lọc Composite - Pentair

1.650.000 VNĐ
Cột lọc Composite - Pentair

Chi tiết sản phẩm

 

No

Size

Diameter(A)

Height without Base (B)

 

Height with Base (C)

Top Open

Bottom Open

Capacity

ln

mm

ln

mm

l

mm

ln

mm

Gallons

Liters

1

08x44

200x1115

8.0

206

43.9

1115

44.9

1140

2.5’’NPSM

none

8.7

32.9

2

09x48

220x1215

9.0

232

48.0

1215

48.4

1230

2.5’’NPSM

none

12.7

48.0

3

12x52

300x1320

12.0

308

52.0

1320

53.3

1355

2.5’’NPSM

none

22.2

84.0

4

12x52

300x1320

12.0

308

52.0

1320

52.8

1345

4.5’’BUTTRESS

none

22.2

84.0

5

13x54

330x1370

13.0

334

54.0

1370

55.3

1405

2.5’’NPSM

none

27.5

104.0

6

14x65

350x1620

14.0

360

63.8

1620

65.6

1665

2.5’’NPSM

none

40.6

154.0

7

14x65

350x1620

14.0

360

63.8

1620

65.6

1665

4”UN

none

40.6

154.0

8

16x65

400x1620

16.0

410

63.8

1620

64.6

1640

2.5’’NPSM

none

49.0

185.0

9

16x65

400x1620

16.0

410

63.8

1620

64.6

1640

4”UN

none

49.0

185.0

10

16x65

400x1620

16.0

410

63.8

1620

72.3

1840

4”UN

4”UN

49.0

185.0

11

18x65

450x1620

18.0

460

63.8

1620

72.2

1835

4”UN

none

66.7

251.8

12

18x65

450x1620

18.0

460

63.8

1620

72.2

1835

4”UN

4”UN

66.7

251.8

13

21x62

530x1600

21.7

550

63.0

1600

71.1

1830

4”UN

none

88.0

333.0

14

21x62

530x1600

21.7

550

63.0

1600

71.1

1830

4”UN

4”UN

88.0

333.0

15

21x62

530x1600

21.7

550

63.0

1600

72.5

1842

4”UN

6’’FLG

88.0

333

16

24x72

600x1800

24.4

620

70.9

1800

79.9

2030

4”UN

6’’FLG

126.8

480

17

30x72

750x1800

30.5

775

70.9

1800

79.5

2020

4”UN

6’’FLG

195.5

740

18

36x72

900x1800

36.4

925

70.9

1800

82.3

2090

4”UN

6’’FLG

283.0

1071

19

40x72

1000x1800

40.4

1025

70.9

1800

83.5

2120

6’’FLG

6’’FLG

338.7

1282

20

48x72

1200x1800

48.2

1225

70.9

1800

81.1

2060

6’’FLG

6’’FLG

477.7

1808

 

Sản phẩm cùng loại

Lõi số 1: Asen
Lõi số 1: Asen

Lõi số 1: Asen

350.000 VNĐ
Lõi số 2: Cation
Lõi số 2: Cation

Lõi số 2: Cation

150.000 VNĐ
Lõi số 6: Ceramic
Lõi số 6: Ceramic

Lõi số 6: Ceramic

540.000 VNĐ
Lõi số 8: Maifan
Lõi số 8: Maifan

Lõi số 8: Maifan

680.000 VNĐ
Lõi số 8: Omega
Lõi số 8: Omega

Lõi số 8: Omega

840.000 VNĐ
Lõi số 9: ORP
Lõi số 9: ORP

Lõi số 9: ORP

640.000 VNĐ
Đèn UV
Đèn UV

Đèn UV

650.000 VNĐ
Lõi số 8: Maifan
Lõi số 8: Maifan

Lõi số 8: Maifan

139.000 VNĐ
Lõi số 10: OPR
Lõi số 10: OPR

Lõi số 10: OPR

139.000 VNĐ
Lõi số 2: Cation
Lõi số 2: Cation

Lõi số 2: Cation

130.000 VNĐ
Lõi số 3: CTO
Lõi số 3: CTO

Lõi số 3: CTO

95.000 VNĐ
Lõi số 5: GAC-T33
Lõi số 5: GAC-T33

Lõi số 5: GAC-T33

195.000 VNĐ
Lõi số 6: Mineral
Lõi số 6: Mineral

Lõi số 6: Mineral

320.000 VNĐ
Vỏ màn RO
Vỏ màn RO

Vỏ màn RO

250.000 VNĐ
Xử lý nước phèn
Xử lý nước phèn

Xử lý nước phèn

6.680.000 VNĐ
Hạt Nhựa DOWEX
Hạt Nhựa DOWEX

Hạt Nhựa DOWEX

1.750.000 VNĐ
Hạt Nhựa JACOBI
Hạt Nhựa JACOBI

Hạt Nhựa JACOBI

1.860.000 VNĐ
TOP
0933588288
0933588288